Yekola bolingo, mokolo niosso.

Sua ezali mokanda nsango mokanda. Sua eposi 3 minute ya ngonga na yo.

Banda lelo!

Loso - Jollof

Dikisyonere: Lingala -

  • Liloba Lelo: Zemi
  • Liloba Lelo: Linye
  • Liloba Lelo: Litumu-Minei
  • Liloba Lelo: Moviringo
  • Liloba Lelo: Litumu-Misato
  • Kelasi
  • Liloba Lelo: Demokrasi