Yekola bolingo, mokolo niosso.

Sua ezali mokanda nsango mokanda. Sua eposi 3 minute ya ngonga na yo.

Banda lelo!

  • Bolingo
  • Kimya
  • Bwanya

    Elingi Ko Loba Ya "Vusi Mahlasela - River Jordan"

    Dikisyonere: Lingala -