fie.nipa,

Ananse Na Poke Ya Bwanya

Ananse alingaki bwanya ya mokili.
Oo, aa, bwanya ya mokili.

Ye abongisaki poke na mokano.
Oo, aa, poke na mokano.

"Ngai akobomba bwanya, na kati poke."
Oo, aa, bwanya, na kati poke.

"Ngai akobomba poke, na nzete."
Oo, aa, poke, na nzete.

Ananse alonaki nzete, poke, na libumu naye.
Oo, aa, poke, na libumu naye.

Ntikuma atalaki Ananse, na nzete.
Oo, aa, Ananse, na nzete.

Ye asekaki "ha ha ha"!
Oo, aa, "ha ha ha".

Ananse abwakaki poke ya bwanya.
Oo, aa, poke ya bwanya.

Bwanya epanzaki ti moto moko.
Oo, aa, ti moto moko.

Bato nionso azali mosusu bwanya.
Oo, aa, mosusu bwanya.

Lingala Dictionary

linga
bwanya
mokili
bongisa
poke
mokano
bomba
nzete

Lingala Library

English: My First Lingala Ananse Story

<< Previous | Next >>