fie.nipa,

"One, 1" in Lingala

Zero: 0.
Moko: 1.

Lingala Dictionary

zero
moko
<< Previous | Next >>