fie.nipa,

"Two, 2" in Lingala

Mibale: 2.

Zero, zero.
Moko, moko.
Mibale, mibale.

Lingala Dictionary

zero
moko
mibale
<< Previous | Next >>