Nabanya,

Bwanya Ya 100:1 Mateya

Soki yo okoi zwa mateya na nsima mokano na yo akozala mokano malamu.

Masese Akan

Tsir kor mmpam

Monoko ya masese ezali Akan.

| Pembeni Ya >>