Nabanya,

Bwanya Ya Mateya 100:1

Soki yo okoi zwa mateya na nsima mokano na yo akozala mokano malamu.

Akan Masese

Tsir kor mmpam

Monoko ya masese ezali Akan.

<< Ya Sima | Pembeni Ya >>