Museke,

Elingi Ko Loba Ya "Nyame Ndwom - Ebenezer O Mbrɛ Nyame Aboa Yɛn Abɛdu Nyi"

Yeba "Nyame Ndwom - Ebenezer O Mbrɛ Nyame Aboa Yɛn Abɛdu Nyi".

"Nyame Ndwom - Ebenezer O Mbrɛ Nyame Aboa Yɛn Abɛdu Nyi" azali nzembo.
Monoko ya nzembo azali Akan.

Elingi Ko Loba

"Ebenezer" elakisi mabanga ya bosalisi.
Ngolu ya Nzambe epesi bomoyi.
Ngolu ya Nzambe ebikisi biso.
Nzambe asalisi biso: kosala mosala malamu.
Ngolu ya Nzambe ezali ofele.

Maloba

Ampa ara Nyankopɔn ne adom ara kwa
Na ndɛ yɛ da so te ase yi
Sɛ ɔbra akortoka yɛ den dɛn ara
Ɔ ayi yɛn afiri owu yi mu

Adwuma papa biara a yɛ redi
Ɛ firi Nyame ne mboa
Nti yɛ bɛtow Ebenezer na yɛ akyerɛ ase
Mbrɛ Nyame aboa yɛn abɛdu nyi

Mo mma yɛ ntow

Ngyeso
Ebenezer o
Mbrɛ Nyame aboa yɛn abɛdu nyi
Ebenezer o
Nyame ne adom ara kwa

<< Ya Sima | Pembeni Ya >>