Nyamfowa 3:12

tanga

Nyamfowa 3:12

Tangisa moto eloko. #tangisa #moto #eloko

Nyamfowa 3:7

tanga

Nyamfowa 3:7

Lelo, ngai nakozala mompikiliki. #lelo #ngai #zala #mompikiliki

Nyamfowa 2:7

tanga

Nyamfowa 2:7

Mosusu ya somo ezali sekyurite. #mosusu #somo #sekyurite

Nyamfowa 3:9

tanga

Nyamfowa 3:9

Loukia kotombola. #louki #kotombola

Nyamfowa 3:11

tanga

Nyamfowa 3:11

Sala mbangu mosala na yo. #sala #mbangu #na yo #mosala

Nyamfowa 3:8

tanga

Nyamfowa 3:8

Bwanya epesi mpiko. #bwanya #pesa #mpiko

Nyamfowa 3:11

tanga

Nyamfowa 3:11

Nzambe elingi bolamu. #nzambe #linga #bolamu

Nyamfowa 3:10

tanga

Nyamfowa 3:10

Bango balobii: moto akobongisa kotombola. Ee, yo okobongisa kotombola. #bango #lobi #moto #bongis