Sanduku ::: Adaka

tanga

Sanduku ::: Adaka

Add sanduku ::: adaka in Lingala ::: Akan to your vocabulary. sanduku ::: adaka /-s-a-n-d-u-k-u/ :::

Te ::: Ooho

tanga

Te ::: Ooho

Add "te" ::: "ooho" in Lingala ::: Akan to your vocabulary. te ::: ooho, exc ::: exc /-t-e/ ::: /-o-

Liye ::: Lenke

tanga

Liye ::: Lenke

Add "liye" ::: "lenke" in Lingala ::: Akan to your vocabulary. liye ::: lenke, nom ::: nom.1 /-l-i-y

Zolo ::: Hwene

tanga

Zolo ::: Hwene

Add "zolo" ::: "hwene" in Lingala ::: Akan to your vocabulary. zolo ::: hwene, nom ::: nom.1 /-z-o-l

Katini ::: Bokiti

tanga

Katini ::: Bokiti

Add katini ::: bokiti in Lingala ::: Akan to your vocabulary. katini ::: bokiti /-k-a-t-i-n-i/ ::: /

Miso ::: Anyiwa

tanga

Miso ::: Anyiwa

Add "miso" ::: "anyiwa" in Lingala ::: Akan to your vocabulary. miso ::: anyiwa, nom ::: nom.1 /-m-i

Ee ::: Yoo

tanga

Ee ::: Yoo

Add "ee" ::: "yoo" in Lingala ::: Akan to your vocabulary. ee ::: yoo, exc ::: exc /-e-e/ ::: /-y-o-

Molulu ::: Dwumadi

tanga

Molulu ::: Dwumadi

Add "molulu" ::: "dwumadi" in Lingala ::: Akan to your vocabulary. molulu ::: dwumadi, nom ::: nom.1

Losapi Ya Makolo ::: Nansɔba

tanga

Losapi Ya Makolo ::: Nansɔba

Add losapi ya makolo ::: nansɔba in Lingala ::: Akan to your vocabulary. losapi ya makolo ::: nansɔb